DIỄN GIẢ

DIỄN GIẢ EDU4.0 K-12 2021

GIÁM ĐỐC AUGMENTED HUMAN LAB

ĐẠI HỌC AUCKLAND (UoA)

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH

CƠ QUAN GIÁO DỤC NEW ZEALAND (ENZ)

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH

CƠ QUAN GIÁO DỤC NEW ZEALAND (ENZ)

  

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

CMC CMS

TRƯỞNG BỘ PHẬN

BIZFLY WEB SOLUTION

   

DIỄN GIẢ EDU4.0 2020

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINUNI

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYÊN THỨ TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÓ CHỦ TỊCH

HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐAI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TẬP ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

PHÓ TRƯỞNG BAN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MỞ 

HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM (AVU&C)

CHỦ TỊCH

HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM (VIA)

TRƯỞNG LÀNG EDTECH

TECHFEST VIETNAM 2020

CEO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THIÊN HÀ XANH (GET JSC)

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC VIỆT NAM (VEC GROUP)

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ ĐỔI MỚI EDUGROWTH

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CẤP CAO

CƠ QUAN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CHÍNH PHỦ AUSTRALIA (AUSTRADE)

THÀNH VIÊN

ỦY BAN KỸ THUẬT SỐ EUROCHAM

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY LINAGORA VIETNAM

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ĐIỆN TỬ
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT (VNPT-IT)

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HP VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC QUỐC GIA

ARUBA VIỆT NAM

LIÊN HỆ TÀI TRỢ – TRIỂN LÃM – PHÁT BIỂU:

Ms. Trang Bui l CEO BHub Group

(+84) 906 272 575

 

trang.bui@bhubgroup.com

Đăng ký làm diễn giả