Thách thức và khó khăn để chuyển đổi số trong giáo dục
logo

TIN MỚI NHẤT

Tác động của công nghệ 4.0 trong giáo dục

Tác động của công nghệ 4.0 trong giáo dục

Đầu thế kỷ XXI, trên thế giới xuất hiện cuộc
Xây dựng hệ sinh thái học tập hướng đến giáo dục 4.0

Xây dựng hệ sinh thái học tập hướng đến giáo dục 4.0

Ứng dụng công nghệ số mang lại những trải

CỘNG ĐỒNG