GIỚI THIỆU CHUNG:

Giải thưởng “Công nghệ Giáo dục” (Tên tiếng anh và tên viết tắt: EDTECH AWARD) là chương trình được tổ chức nhằm mục đích tìm kiếm, đánh giá và vinh danh các giải pháp, sản phẩm và nền tảng công nghệ tiêu biểu ứng dụng trong giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.

EDTECH AWARD là một hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Giáo dục và Triển lãm học đường (EDU4.0) - Sự kiện thường niên do BHub Group sáng lập và phối hợp với các Tổ chức chuyên ngành thực hiện. EDTECH AWARD được định hướng tổ chức hàng năm gắn với Sự kiện EDU4.0 bắt đầu từ năm 2022. Lễ trao giải (hay Lễ vinh danh) được tổ chức trong khuôn khổ Sự kiện EDU4.0 hàng năm.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Đối tượng được đề cử: Là các sản phẩm, giải pháp phần mềm, phần cứng, dịch vụ, nền tảng công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Việt Nam đã được thương mại hoá từ tối thiểu 01 năm trở lên và đáp ứng các yêu cầu của Thể lệ chương trình.

Đối tượng đề cử: Là tổ chức có pháp nhân hoạt động tại Việt Nam tối thiểu từ 01 (một) năm trở lên, có một trong các quyền hợp pháp sau đối với đối tượng được đề cử: Quyền sở hữu hoặc Quyền khai thác thương mại hoặc/và được ủy quyền hợp pháp bởi một trong hai đối tượng kể trên. Các tổ chức hợp lệ có thể tự đề cử cho chính mình.

 

 

 

HẠNG MỤC ĐỀ CỬ: Có thể được cập nhật hàng năm. Hạng mục đề cử năm 2022 bao gồm 2 hạng mục:

- Hạng mục 1: “Sản phẩm, Giải pháp công nghệ Giáo dục tiêu biểu”.

- Hạng mục 2: “Nền tảng Công nghệ Giáo dục tiêu biểu”.

 

CÁC NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

1. Nhóm tiêu chí về Hoạch định

2. Nhóm tiêu chí về Công nghệ và Sản phẩm

3. Nhóm tiêu chí về Người dùng/Khách hàng.

4. Nhóm tiêu chí về Tạo tác động

5. Nhóm tiêu chí về Nguồn lực

 

THỜI GIAN VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

Thời gian tổ chức Giải thưởng kéo dài trung bình từ 02 đến 04 tháng. Các hoạt động bao gồm:

- Tháng 9/2022: Phát động Giải thưởng và nhận đăng ký

- Tháng 9-10/2022: Vòng hồ sơ

- Tháng 10-11/2022: Vòng chung khảo

- Tháng 11/2022: Trao giải

LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

Ms. Trang Bui I CEO BHub Group

(+84) 906 272 575

 

trang.bui@bhubgroup.com

Đề cử/ Ứng cử