HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG

DANH SÁCH MỜI THAM GIA HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Viện trưởng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam,

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyên Cục trưởng

Cục CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ trưởng Tổ tư vấn Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021

Nhà Sáng lập và Trưởng nhóm nghiên cứu UPM

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông

Phó Cục trưởng

Cục CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Chủ tịch

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện,

Viện Công nghệ Giáo dục ASEAN.

Viện trưởng

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Viện trưởng

Viện đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chánh Văn phòng

Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam (VPPA)

Phó Trưởng ban

Tư vấn Phát triển Giáo dục mở, 

Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam. (AVU&C)

Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Trưởng Làng Công nghệ Giáo dục TechFest 2021

Bộ Khoa Học và Công nghệ

Trưởng Bộ môn Công nghệ Mạng

Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Chuyên gia CNTT

Tập đoàn Sun Asterisk Việt Nam

Phó Viện trưởng

Viện Khoa học Công nghệ VINASA.

Giám đốc

Công ty eDT

Chủ tịch HĐQT

Edtech Agency

Trưởng làng Công nghệ An toàn Không gian mạng TechFest 2021

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC).

Phó chủ tịch

Hội Tin học Tp. Hồ Chí Minh 

CEO

Công ty tư vấn P.A.T Consulting Ltd

Chủ tịch HĐQT - Chuyên gia CNTT

Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý SSG

SÁNG LẬP DIỄN ĐÀN EDU4.0

Tổng Thư ký

Hiệp hội ĐMST và Khởi nghiệp Tp. Hà Nội

Sáng lập, Giám đốc

Công ty TNHH XTTM & Truyền thông BHub

Giám đốc

Chương trình Khởi nghiệp Công nghệ,

Tập đoàn Sun Asterisk Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Trưởng Ban Biên tập

Tạp chí Nhịp Sống Số

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Phó Trưởng Ban CNTT và Truyền thông

Báo Vietnamnet

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH MACT Việt Nam

Chuyên gia tài chính

Công ty TNHH XTTM & Truyền thông BHub

Kế toán

Công ty TNHH XTTM & Truyền thông BHub

* Danh sách đang được xác nhận và tiếp tục cập nhật