Diễn Đàn Đất Đai

Ông Vũ Hoàng Liên

Chủ tịch VIA - Hiệp Hội Internet Việt Nam

Ông Vũ Hoàng Liên

Chủ tịch VIA - Hiệp Hội Internet Việt Nam

Biography

Ông Vũ Hoàng Liên là người có công lớn trong việc đưa công nghệ Internet băng thông

rộng ADSL vào Việt Nam năm 2003, với thương hiệu MegaVNN. Đây được xem là dịch vụ

truy cập Internet tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu một bước phát triển mới của

kỷ nguyên công nghệ thông tin trong nước. Ông được ghi nhận là một trong các nhân vật có

ảnh hưởng của ngành Internet Việt Nam, đã góp phần tạo ra sự thay đổi lớn lao trong cuộc

sống của hàng triệu người Việt..

Sau khi rời chức vụ Giám đốc Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, ông Vũ Hoàng

Liên trở thành Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA). Nhiệm vụ của Hiệp hội là đưa ra

những đề xuất, góp ý và phản biện các chính sách phát triển Internet của cơ quan quản lý,

góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân, đưa Internet đến vùng sâu vùng xa, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền. VIA đưa ra mục tiêu trong nhiệm kỳ đầu tiên (2010 – 2015) sẽ nâng cao tỷ lệ người sử dụng Internet tại Việt Nam, phấn đấu mục tiêu 50-60% hộ gia đình và cá nhân có Internet băng rộng.

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

– Từ 2010 – nay: Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA)

– Từ 02/2011 – 2015: Trưởng ban chuẩn bị dự án thành lập Công ty cổ phần dịch vụ

vô tuyến băng rộng – VNPT

– Từ 01/1996 – 02/2011: Giám đốc Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC

– Từ 6/1995 đến 12/1995: Vụ phó Vụ Kinh tế Kế hoạch Tổng cục Bưu Điện.

– Từ 8/1993 đến 5/1995: Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Bưu Điện.

– Từ 01/1991 đến 7/1993: Phó Phòng Kinh doanh, Công ty Viễn thông Quốc tế.

– Từ 1/1979 đến 12/1990: Công tác tại Bưu điện thành phố Hà Nội

All session by Ông Vũ Hoàng Liên