Diễn Đàn Đất Đai

Phiên toàn thể

Day 1
21 Th11 2020

Báo cáo 4: Giải pháp 4.0 toàn diện cho chuyển đổi số Giáo dục tại Việt Nam.

Bà Phạm Thị Ngọc Lan – Giám đốc BU Giáo dục, Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel
Bà Phạm Thị Ngọc Lan

PHIÊN TỌA ĐÀM CẤP CAO (Click để xem chi tiết)

Chủ đề: KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM Điều phối: Ông Lê Trung Nghĩa, Phó trưởng Ban Tư vấn Phát triển Giáo dục...
Read More
Bà Phạm Thị Ngọc Lan
Ông Nguyễn Phạm Vinh Khương
Ông Lê Trung Nghĩa
GS. Rohit Verma
PGS.TS Bùi Đức Thọ
Bà Céline Charpiot
12:20 - 14:00

NGHỈ TRƯA

Lưu ý:

  • Chương trình là dự kiến và sẽ tiếp tục được cập nhật để bảo đảm hiệu quả tốt nhất.
  • Triển lãm và Kết nối kinh doanh (B2B matching) diễn ra đồng thời với các phiên Hội nghị.

          ĐĂNG KÝ