Diễn Đàn Đất Đai

Tài liệu

Tài liệu EDU4.0 2020

Báo cáo sự kiện

Tải về

Phát biểu chào mừng và kỳ vọng cho giáo dục trong chuyển đổi số

BÀI PHÁT BIỂU CỦA PGS.TS TRẦN XUÂN NHĨ
NGUYÊN THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐAI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM

Tải về

Việt Nam – Điểm sáng trong phát triển công nghệ giáo dục 4.0

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG VŨ HOÀNG LIÊN
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM

Tải về

Thúc đẩy chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo, thực trạng và giải pháp

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG TÔ HỒNG NAM
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tải về

Chuyển đổi số Quốc gia và định hướng đào tạo kỹ năng phát triển nguồn nhân lực Chuyển đổi số

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG NGUYỄN HỮU HẠNH
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC TIN HỌC HÓA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Tải về

Báo cáo 1: Chuyển đổi số – điều kiện tất yếu để xây dựng trường học thông minh trong thời đại 4.0

BÀI PHÁT BIỂU CỦA PGS.TS. THÁI BÁ CẦN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG

Tải về

Báo cáo 2: "Giáo dục 4.0: Cơ hội và thách thức cho giáo dục bậc cao"

BÀI PHÁT BIỂU CỦA GS. ROHIT VERMA
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINUNI

Tải về

Báo cáo 3: Hệ sinh thái giáo dục thông minh vnEdu 4.0

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG NGUYỄN HỒNG NGHI
PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ĐIỆN TỬ CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT (VNPT-IT)

Tải về

Báo cáo 4: Giải pháp 4.0 toàn diện cho chuyển đổi số Giáo dục tại Việt Nam

BÀI PHÁT BIỂU CỦA BÀ PHẠM THỊ NGỌC LAN
GIÁM ĐỐC BU GIÁO DỤC, TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL

Tải về

Báo cáo 5: Giữ an toàn. Luôn kết nối. Các trường Đại học và Cao đẳng cần gì tiếp theo?

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG NGUYỄN PHẠM VINH KHƯƠNG
GIÁM ĐỐC QUỐC GIA ARUBA VIỆT NAM

Tải về

VIDEO Lời chào từ cộng đồng Edtech Australia

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG DAVID LINKE
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ ĐỔI MỚI EDUGROWTH

Tải về

Định hướng phát triển công nghệ giáo dục thời kỳ chuyển đổi số

BÀI PHÁT BIỂU CỦA TS. TÔN QUANG CƯỜNG
TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tải về

Tài nguyên mở và vài khía cạnh có liên quan tới dữ liệu mở

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG LÊ TRUNG NGHĨA
PHÓ TRƯỞNG BAN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MỞ HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM

Tải về

Đổi mới Lớp học: Cơ hội cải tiến công nghệ giúp Việt Nam hiện thực hóa nền giáo dục hiệu quả và sẵn sàng cho tương lai cho tất cả mọi người

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG NGUYỄN MINH ĐỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HP VIỆT NAM

Tải về