Diễn Đàn Đất Đai

PHIÊN TỌA ĐÀM CẤP CAO (Click để xem chi tiết)

PHIÊN TỌA ĐÀM CẤP CAO (Click để xem chi tiết)

Chủ đề: KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM

Điều phối: Ông Lê Trung Nghĩa, Phó trưởng Ban Tư vấn Phát triển Giáo dục Mở, Hiệp hội các Trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam. (AVU&C)

Tham gia:

  • Bà Phạm Thị Ngọc Lan – Giám đốc BU Giáo dục, Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel
  • TS. Bùi Đức Thọ – Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân
  • GS Rohit Verma – Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni
  • Anh Khương Nguyễn – Giám đốc Quốc gia, Aruba Việt Nam.
  • Bà Céline Charpiot – Thành viên Ủy Ban Kỹ thuật số EuroCham, Giám đốc điều hành Công ty Linagora Việt Nam.