Diễn Đàn Đất Đai

Danh sách tổ chức Quốc tế

1       Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam

2       Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam

4       Đại sứ quán Angiêri tại Việt Nam

5       Đại sứ quán Angola tại Việt Nam

6       Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

7       Đại sứ quán Áo tại Việt Nam

8       Đại Sứ Quán Australia tại Việt Nam

9       Đại sứ quán Azebaijan Việt Nam

10     Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam

11     Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam

12     Đại Sứ quán Brazil tại Hà Nội

13     Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam

14     Đại sứ quán Canada tại Việt Nam

15     Đại sứ quán Chile tại Việt Nam

16     Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại VN

17     Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam

18     Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại VN

19     Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

20     Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

21     Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam

22     Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại VN

23     Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

24     Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam

25     Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam

26     Đại sứ quán Iran tại Việt Nam

27     Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam

28     Đại sứ quán Israel tại Việt Nam

29     Đại sứ quán Italy tại Việt Nam

30     Đại sứ quán Liên Bang Nga tại VN

31     Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam

32     Đại sứ quán New Zealand

33     Đại sứ quán Nhật Bản

34     Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

35     Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

36     Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam

37     Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam

38     Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam

39     Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam

40     Đạisứ quán Thái Lan tại Việt Nam

41     Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam

42     Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam

43     Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOIC)

44     Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

45     Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

46     Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam

47     Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP)

48     Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham)

49     Qũy Châu Á

50     Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

51     Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

52     Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

53     Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

54     Plan International Vietnam

55     Bay Global Strategies

56     Cơ Quan Thương Mại và Đầu Tư Australia tại Việt Nam

57     Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF)