Diễn Đàn Đất Đai

Danh sách các Sở

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
 2. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng
 4. Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng
 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
 7. Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu
 8. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 9. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn
 10. Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu
 11. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh
 12. Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre
 13. Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
 14. Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương
 15. Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước
 16. Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận
 17. Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau
 18. Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng
 19. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk
 20. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông
 21. Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên
 22. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai
 23. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp
 24. Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai
 25. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang
 26. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam
 27. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh
 28. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương
 29. Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang
 30. Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình
 31. Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên
 32. Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa
 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang
 2. Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum
 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu
 2. Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn
 4. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai
 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Long An
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định
 7. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
 8. Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
 9. Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận
 10. Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ
 11. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 12. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam
 13. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
 14. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
 15. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
 16. Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng
 17. Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La
 18. Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh
 19. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình
 20. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên
 21. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
 22. Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế
 23. Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang
 24. Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh
 25. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang
 26. Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long
 27. Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
 28. Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái
 29. Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 1. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội
 2. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
 3. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hải Phòng
 4. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà Nẵng
 5. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Cần Thơ
 6. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
 7. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 8. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang
 9. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
 10. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
 11. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh
 12. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
 13. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
 15. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
 16. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận
 17. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
 18. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
 19. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk
 20. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông
 21. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 22. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
 23. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
 24. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
 25. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang
 26. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam
 27. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh
 28. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
 29. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
 30. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
 1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
 2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
 3. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang
 4. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
 5. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
 6. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
 7. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
 8. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
 9. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An
 10. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
 11. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
 12. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An
 13. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ
 15. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên
 16. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
 17. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi
 18. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
 19. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
 20. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
 21. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
 22. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh
 23. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
 24. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa
 25. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
 26. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
 27. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
 28. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang
 29. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
 30. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
 31. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái